# شعر

شنیدم یکی عابــــــــد نیکنــــــام

شنیدم یکی عابــــــــد نیکنــــــام                   که نـــــــزد خدا داشت، قدرومقــــــــام   چوفـــارغ زکارعبــــــادت شدی                   ارادت بخلقــــش، زیادت شـــــــــــدی   شبی بود تنها در ایــــوان خویش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 101 بازدید