کشف لاشه یک حیوان عجیب آبزی در سواحل نیویورک باعث تعجب دانشمندان شد.

بر اساس این گزارش به نقل از دیلی تلگراف، این موجود وحشتناک احتمالا قرنها در قعر اقیانوسها زندگی کرده است.
محققین می گویند: هیچ انسانی تا به حال نظیر این موجود را ندیده است.

گفتنی است لاشه این حیوان عجیب ماه گذشته در سواحل نیویورک یافته شده بود.

این حیوان بدنی بدون مو و پوستی چرم مانند با دندانهایی تیز و چیزی شبیه یک منقار دارد.