ایا میدانید عوامل پنهان و نا شناخته ی  موجد بعضی از بیماری ها و اختلالات جسمانی چیست؟ به نشانه های زیر توجه کنید :
1- بی حسی :  نشان دهنده این است که بدون اینکه آگاه باشید، از محبت کردن مضایقه میکنید . بی ملاحضگی دارید . و از نظر ذهنی غیر فعال و بدون سر زندگی هستید .
2- بی خوابی : نشانه ترس . عدم اعتماد به فرایند زندگی . و احساس گناه میباشد .
3- بی اشتهایی :  نوعی بیان برای نفی زندگی خود. ترس مفرط . نفرت از خود و نپذیرفتن خویشتن است.
4- آب ریزش بینی : نوعی طلب کمک است . و نماد اشک های کودکانه . گریه درونی. و احساس قربانی بودن.
5- خون ریزی بینی : پیامش این است : من نیاز به شناخته شدن دارم. و نیز نیاز به محبت و توجه .
6- بینی گرفته : نشانه  پی نبردن به ارزش خود است .
7- پارکینسون : علامت نا آشکار ترس است. و میل به تسلط بر همه چیز و همه کس.
8- فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت : حاکی از اضطراب و احساس گناه در باره حق پیشروی خودمیباشد .
9-  میخچه پا : خشم از فهم ودرک خود . و ناکامی و ترس از آینده را نشان میدهد.
10- پسوریازیس(داءالصدف) :  نشانه ترس از آزار . حس های خود را کشتن و ندیده گرفتن. و مسؤلیت احساسات خود را به عهده نگرفتن میباشد.
11- ناراحتی های پروستات :  ترس های ذهنی،  مردانگی را ضعیف میکند. تسلیم . فشار جنسی. احساس گناه. اعتقاد به پیری.
12- ناراحتی های کهولت : باور های اجتماعی . اندیشیدن به شیوه قدیم . ترس از خود بودن ، عدم پزیرش حال.