سجده به کعبه، مصونیت از بیماری

بررسی های انجام شده نشان می دهد سجده در نماز بسیاری از بیماریها مثل سردرد، گرفتگی های عضلانی، تورم گردن، خستگی، کم هوشی و بسیاری از بیماریهای جسمی و روحی را از بین می برد.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد موجهای الکتریکی برای جسم انسان ضروری است. عجیب اینکه بهترین راه برای خالی کردن بارهای الکتریکی زمانی است که انسان رو به قبله و در حالت سجده باشد. رو کردن به سوی مکه مکرمه یعنی قبله، بهترین حالت خالی شدن بارهای الکتریکی است زیرا سجده انسان را از بیماری مصون می دارد.

علاوه بر اجر و ثواب، صحت و یکی از لطف و کرمهای  خداوند به بندگانش این است که در ادای نماز سلامتی نیز می دهد.

بدین خاطر است که وقتی قلب انسان از حرکت می ایستد با چند شوک الکتریکی با اذن و اراده خداوند قلب دوباره به کار می افتد و زندگی مجدد شروع می شود. اما هرگاه این بارهای الکتریکی در بدن زیاد شود برای بدن انسان مضر خواهد بود. بر انسان لازم است که این بارهای الکتریکی را از بدن خود خارج کند. انسان بارهای الکتریکی زائد را، به خصوص در عصری که بدن وی در محاصره امواج مختلف الکتریکی است، احساس میکند. 

بهترین راه خالی کردن بدن از این بارهای الکتریکی خارج کردن آن بدور از داروها و آرامش بخشها و عوارض جانبی آنهاست. سجده بارهای الکتریکی را از بدن خارج میکند. در این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که انسان در حالت سجده با تماس با زمین تمام بار الکتریکی زائد بدنش خارج می شود چون در سجده هفت عضو انسان با زمین در تماس است.


پیامبر(ص) فرمود: امر شده
ام به سجده کردن بر هفت عضو: پیشانی، دو دست، دوپا و دو زانو. 

بارهای الکتریکی به آسانی از این هفت عضو به زمین دفع می شوند و بدین خاطر انسان از بیماریهایی همچون سردرد و گرفتگی عضلات رهایی مییابد.