از روی شکل باسن میتوان به شخصیت زن پی برد!

 

۶ نوع باسن وجود دارد!

باسن

از روی شکل باسن میتوان به شخصیت زن پی برد!

 

 

یکی از محققین انگلیسی بنام "Sam Amos" که در زمینه «باسنشناسی» تحقیق میکند در آخرین بررسی خود نشان داد که بر اساس نوع و شکل باسن زنان میتوان به شخصیت اجتماعی زنان پی برد.

آقای آموس گفت در دنیا 6 نوع مختلف باسن وجود دارد. تمام این باسن ها با یکدیگر تفاوت دارند و شبیه هم نیستند.

این محقق باسن ها را به انواع؛

سیب، هلو، گیلاس، بادام، توت فرنگی و گلابی تقسیم کرده و اشاره میکند که هر باسن معرف شخصیت خاصی از زنان میباشد.

زنان دارای باسن «سیب» بانشاط و پر حرکت،

 زنان دارای باسن «هلو» شخصیت درست و با اطمینانی دارند.

زنان دارای باسن «گیلاس» شخصیت مردانه دارند.

 زنان دارای باسن «بادام» به تحصیلات و کاراکتر اجنماعی بیش از هر چیز دیگر فکر میکنند.

زنان دارای باسن «توت فرنگی»  حساس بوده عاشق کمک به دیگران هستند

و بالاخره زنان دارای باسن «گلابی» خجالتی هستند.

 منبع: Haber Turk

http://www.mrshayesteh.blogfa.com

http://rezaferanki.blogsky.com/1388/06/24/post-208