گروه سلامت : مطالعات دانشگاه پزشکی ویسکانسین نشان می دهد که تمرین مهربانی و دلسوزی بطور منظم از طریق تمرینات تمرکز ذهنی ، مغز را به فعالیت واداشته و افراد را با دیگران همدل می سازد
مدیتیشن روی نواحی خاصی از مغز تاثیر گذاشته و فرد را مهربانتر ، دلسوزتر و با محبت تر می کند . در نتیجه فرد نسبت به دیگر افراد جامعه حساس تر می شود
ما می توانیم از این انعطاف پذیری مغز سود برده و با تمرین این خصوصیت ها را تقویت کنیم . با مقایسه 16 فرد عادی و 16 راهب تبتی که بیش از 10هزار ساعت مدیتیشن کار کرده بودند و مورد بررسی فعالیت های مغزی قرار گرفتند مشخص شد نواحی از مغز که مسئول احساسات هستند بطور قابل ملاحظه ای متفاوتند . دانشمندان معتقدند که این روش می تواند برای جوامع امروزی بسیار سودمند باشد . چنانچه مردم روش " مراقبه دلسوزی " را تمرین کنند نسبت به دیگر افراد  جامعه توجه بیشتری کرده و کمتر مایل به خشونت می شوند
روزنامه جام جم شماره 2270 / سه شنبه 10 اردیبهشت 1387 / صفحه 5